Hosgeldiniz! Anonymous
Özel Arama

Nefes Geliştirme Programı

NEY Metodu ile ilgili sorularımızı ve paylaşımlarımızı bu bölüme aktarabiliriz.

Yetkili: emrea

Nefes Geliştirme Programı

İleti neyhane » 10 Nis 2011, 20:21

NEFES GELİŞTİRME PROGRAMI

Günde beş dakika uygulayarak ciğer gücünü arttırmayı ve soluma kontrolünü geliştirmeyi sağlar.

AÇIKLAMA
1- Günde beş dakika ayırarak uygulanır.
2- Bu çalışma 21 gün sürecek bir uygulamadır.
3- Her alıştırmaya derin bir soluk alınarak başlanılır.
4- Amaç doğal ve aşamalı bir gelişme olup, aşırılığın her türlüsü gereksizdir.
5- Günlük soluma alıştırmaları Ney’de de uygulanabilir.
6- Bu alıştırmaların doğru yapılması ve belli bir zaman ayırmak gerekeceği için sabırlı olunmalıdır.

ALIŞTIRMALARDAKI ÜFLEME ŞEKİLLERİ
1- Hafif üfleme
2- Orta şiddette üfleme
3- Güçlü üfleme

TAM BİR SOLUK ALMA (3 aşamada olur)
1- Ciğerinizin alt üçte birini havayla doldurunuz,(tahminen, hissederek) belinizin genişlediğini hissedeceksiniz.
2- Daha sonra ciğerlerinizin orta üçte birini havayla doldurunuz (Tahminen) Göğüs kafesinizin genişlediğini hissedeceksiniz.
4- Son olarak ciğerlerinizin geri kalan bölümünü de havayla doldurunuz. Göğüs kafesiniz iyice şişecektir.

BİRİNCİ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma:
1- Tam bir soluk alınız (Yukarıda anlatılanı tatbik edeniz)
2- Havayı hemen üfleyip, yeni bir soluk alınız.
3- İçeri — dışarı olmak üzere soluyunuz. (Hipervantilasyon) Gücünüz yettiğince yapınız fazla da zorlamayınız. (Uzun bir koşudan sonraki soluma gibi)
4- Buraya kadar anlatılanları 10 defa tekrar ediniz.
5- Normal duruma dönünüz.
6- Bütün süreci iki kez yenileyiniz.
B- Hafif soluma:
1- Tam bir soluk alınız.
2- ‘Havayı içeride tutunuz.
3- Soluk verme süresi 30 saniyedir.
4- Kalan soluğu üfleyiniz.
5- Normal duruma dönünüz.
6- İşlemi üç kez tekrar ediniz.
C- Soluğu tutma:
1- Tam bir soluk alınız.
2- Soluğunuzu tutunuz.
3- Bu sırada diyaframınızı germeden gevşetmeyi deneyiniz.
4- Havayı yaklaşık 30 saniye tutunuz.
5- Sonra hızla üfleyiniz.
6- Normal duruma dönünüz.
7- Bütün işlemi 3 kez tekrar ediniz.
İKİNCİ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma ( 2 defa)
B- Hafif soluma ( 3 defa — soluk verme 35 saniye)
C- Güçlü soluma
1- Tam bir soluk alınız. (Üç aşamada)
2- Yapabildiğiniz kadar şiddetle havayı üfleyiniz.
3- Ciğerinizi iyice boşaltınız.
4- Normal solumaya geçiniz.
5- Tamamını 3 kez tekrarlayınız.
D- Soluğunuzu 3 defa tutunuz. (35 saniyelik sürelerle)

ÜÇÜNCU GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma. (2 defa)
B- Hafif sol uma (2 defa yapılacak ve süre 40 saniye olacak)
C- Güçlü soluma (2 defa)
D- Sıradan soluma (Köpek soluması gibi)
1- Çok hafif bir soluk alınız ve ciğerinizin üst bölümünü havayla doldurunuz.
2- Soluğunuzu hemen veriniz ve yeniden hafif bir soluk alınız.
3- Bu hareketi hızlandırarak tekrarlayınız.
4- Bunu yaklaşık 10 saniye sürdürünüz.
5- Normal soluyunuz. (2 defa)
E- Soluğunuzu 3 defa tutunuz. (Her seferde 40 sanıye sürecek)

DÖRDÜNCÜ GÜN
1- İki defa soluk soluğa derin soluyunuz.
2- Güçlü soluyunuz. (3 defa)
3- İki defa hızlı soluk alıp veriniz.
4- Iki defa havayı içerde tutunuz. (Her defasında 45 saniye süreyle)
5- Iki defa hafif soluyunuz. (Her defasında 45 saniye sürecek)

BEŞİNCİ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma. (1 defa)
B- Bir defa çabuk soluma (10 saniye süreyle)
C- Güçlü soluma (3 defa)
D- Iki defa hafif soluma (Her defasında 50 saniye süreyle)
E- Iki defa havayı içerde tutma. (Her defa 50 saniye süreyle)

ALTINCI GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma. (1 defa)
B- Bir defa çabuk soluma. (10 saniye süreyle)
C- Iki defa havayı içeride tutma. (Her defa 60 saniye süreyle)
D- Iki defa hafif soluma. (Her defa 60 saniye süreyle)

YEDİNCİ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma (1 defa)
B- Ufleme gücünü geliştirme.
1- Bır fotokopi kağıdını elinizle duvara yapıştınnız ve yüzünüzü 15 cm. yaklaştınnız.
2- Derin bir soluk alınız.
3- Kağıdın ortasına doğru kuvvetlice üfleyiniz. Bu arada elinizi yavaş yavaş çekerek üflemenizle kağıdın duvarda yapışık kalmasını temin etmeye çalışınız.
4- Normal soluma (3 defa)
C- Bir defa normal soluma (60 saniye süreyle)
D- Bir defa soluğu içerde tutma (60 saniye süreyle)
E- Güçlü soluma (3 defa)
SEKİZİNCİ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma.
B- Zorla soluğu içerde tutma.
1- Tam soluyunuz.
2- Bunu içerde tutunuz.
3- Havayı içerde tutarken, avuçlannızı kaburgalannızın altına yerleştinniz.
4- Ellerinizi mümkün olduğu kadar kuvvetle midenize bastınnız. Bu arada ciğerinizdeki hava ciğerin alt tarafina sıkıştırmaya çalışınız.
5- Bu durumu yaklaşık 10 saniye koruyunuz.
6- Havayı hızla üfleyinız. Sonra kalan havayı da üfleyiniz.
7- Normal soluyun.
8- Yukarıdaki işlemleri 3 defa tekrar ediniz.
C- Üç defa kuvvetli soluyunuz.
D- Bir defa olmak üzere soluğu içerde tutunuz. (60 saniye süreyle)
E- Bir defa hafif soluyunuz. (60 saniye süreyle)

DOKUZUNCU GÜN
A- Soluk soluğa derin solunh (1 defa)
B- Altı defa üfleme gücü işlemi (30 cm. uzaktan)
C- Bir defa yumuşak soluma.
D- Bir defa soluğu içerde tutma. (60 saniye süreyle)
E- Soluğu zorla içerde tutma (3 defa)

ONUNCU GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma. (1 defa)
B- Uç defa soluğu zorla içerde tutma (Her defa 15 saniye süreyle)
C- Kuvvetli soluma (3 defa)
D- Bir defa soluğu içerde tutma (60 saniye süreyle)
E- Hafif soluma.

ONBIRİNCİ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma (1 defa)
B- Alt defa üfleme gücü işlemi (60 cm. uzaktan)
C- Bir defa hafif soluma (60 saniye süreyle)
D- Bir defa hafifçe soluk verme. (60 saniye süreyle)

ONİKİNCİ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma. (1 defa)
B- Uç defa soluğu zorla içerde tutma. (Her defa 20 saniye süreyle)
C- Soluğu hızla dışarıya üfleme (3 defa)
D- Bir defa soluğu tutma. (60 saniye süreyle)
E- Bir defa hafifçe soluğu üfleme. (60 saniye süreyle)
ONÜÇÜNCÜ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma (2 defa)
B- Üç defa üfleme gücü işlemi. (60 cm. uzaklıktan)
C- Kreşendo soluma:
1- Tam bir soluk alınız.
2- Soluğu tutmayıp hemen olabildiğince hafif üfleyin.
3- Havayı yavaş yavaş ve sonra en hızlı üflemeyle çıkarınız.
4- Havanın tümünü üfleyiniz.
5- Normal soluyunuz.
6- Bunların tümünü 3 defa tekrarlayınız.
D- Dekreşendo soluma:
1- Tam bir soluk alınız.
2- Soluğunuzu hemen tam gücünüzle üfleyiniz.
3- Havanın hızını yavaş yavaş en alt düzeye indiriniz.
4- Bütün havayı üfleyiniz.
5- Normal soluyunuz.
6- Bütün bunları 3 defa tekrarlayınız.

ONDÖRDÜNCÜ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma (1 defa)
B- Zorla havayı içerde tutunuz. (3 defa)
C- Kreşendo soluma (3 defa)
D- Dekreşendo soluma (3 defa)
E- Iki defa havayı hafifçe dışan veriniz. (Her defa 60 saniye süreyle)

ONBEŞİNCİ GÜN
A- Üç defa havayı içerde tutun. (Her defa 20 saniye süreyle)
B- Kreşendo — Dekreşendo soluma:
1- Tam bir, soluk alınız.
2- Olabildiğince en yumuşak biçimde soluğu dışarıya veriniz.
3- Soluğun hızını önce yavaş yavaş arttınnız, en yavaş üfleyişe ulaşıncaya kadar yavaş yavaş azaltınız.
4- Bu arada havanın hepsini boşaltınız.
5- Normal soluk alınız.
6- Bunları üç defa tekrarlayınız.
C- Dekreşendo — Kreşendo soluma:
1- Tam bir soluk alınız.
2- Havayı içerde tutmayıp, elden geldiğince dışarı üfleyınız.
3- Hava alımını en yumuşak düzeye kadar yavaş yavaş indiriniz, sonradan en güçlü alacağı düzeye yavaş yavaş çıkannız.
4- Bu arada ciğerlerinizdeki havanın tümünü boşaltınız.
5- Normal soluyunuz.
6- Bu işlemleri 3 defa tekrarlayınz.

ONALTINCI GÜN
A- Üfleme gücünü geliştirme. (60 cm. uzaktan)
B- Kreşendo — Dekreşendo soluk veriş (3 defa)
C- Dekreşendo — Kreşendo soluk veriş (3 defa)
D- Bir defa yumuşak soluk veriş (60 saniye süreyle)

ONYEDİNCİ GÜN
A- Üç defa zorla soluğu tutma. (Her defa 20 saniye süreyle)
B- Zorla dur — başla soluması:
1- Tam bir soluk alınız.
2- Havayı içerde tutmayıp çabuk ve güçlü bir şekilde üfleyiniz. Bunu bir saniye ara ile 1 saniı olarak tekrarlayınız.
3- Yeni bir soluk almayınız.
4- İkinci maddedeki işlemi tekrarlayınız.
5- Aldığımız soluk yettiği kadar (UTFLEMTE — DURMA) (DURMA — UFLEİVIE) hareketi yapınız.
6- Normal soluyunuz.
7- Zorla dur — başla solumasını 3 defa tekrar ediniz.
C- Yumuşak dur — başla sol uması:
(Yukarıda anlatıldığı gibi uygulanır. Yalnız soluk veriş en hafif biçimde olmalıdır)
D- Kreşendo — Dekreşendo soluk veriş (3 defa)
E- Dekreşendo — Kreşendo soluk veriş (3 defa)

ONSEKİZINCİ GÜN
A- Güçlü soluma (3 defa)
B- Zorla dur — başla soluması (3 defa)
C- Yumuşak dur — başla soluması (3 defa)
D- Kreşendo — Dekreşendo soluk verış(3 defa)
E- Dekreşendo — Kreşendo soluk veriş (3 defa)

ONDOKUZUNCU GÜN
A- Üç defa zorla soluk tutma (Her defa 20 saniye)
B- Yumuşak güçlü soluma:
1- Tam bir soluk alınız.
2- Havayı içerde tutmayıp, hemen yumuşakça üfleyiniz. Sonra durmadan daha hızlı ve en şekilde üfleyiniz.
3- Ciğerinizdeki hava yettiğince (YUMUŞAK — GÜÇLÜ) (GÜÇLÜ — YUMUŞAK ÜFLEYİŞE GEÇİNİZ. (yavaşça)
4- Normal soluyunuz.
5- Yukarıdaki işlemleri üç defa tekrar ediniz.
C- Yumuşak — Güçlü soluma:
1- Tam bir soluk alınız.
2- Havayı içerde tutmayıp, hemen yumuşak bir şekilde üfleyiniz. Sonra durmadan daha hızlı ve en hızlı üflemeye geçiniz. Bundan sonra hava akımının hızını orta, ardından en hafif hıza indiriniz.
3- Ciğeriniz boşalıncaya kadar sırayla: yavaş — hızlı, en hızlı ve en yavaş biçimde üfleyiniz
4- Normal soluyunuz.
5- Yukarıdakileri üç defa tekrar ediniz.
D- Kreşendo — Dekreşendo soluma (3 defa)
E- Bir defa yumuşak soluk veriş. (60 saniye ve daha uzun müddetle)

YİRMİNCİ GÜN
A- Üç defa üfleme gücünü geliştirme (60 cm. uzaktan)
B- Yumuşak — Güçlü soluk veriş (3 defa)
C- Yumuşak — Orta — Güçlü soluk veriş (3 defa)
D- Dekreşendo — Kreşendo soluk veriş. (3 defa)
E- Bir defa soluk tutma (60 saniye ve daha uzun müddetle)

YİRMİBİRİNCİ GÜN
A- İki defa zorla soluk tutma. (Her defa 20 saniye süreyle)
B- Yumuşak — Orta — Güçlü soluk veriş (1 defa)
C- Kreşendo — Dekreşendo soluk veriş. (1 defa)
D- Dekreşendo — Kreşendo soluk veriş. (1 defa)
E- Pompalama biçimde soluk veriş:
1- Tam bir soluk alınız.
2- Soluğu tutmayarak hemen üfleyiniz. Orta kuvvette, havanın dışarı çıkışını hafifçe sürdürünüz.
3- Üflemeyi zamanla güçlendiriniz. Sonra orta hıza indiriniz.
4- Bunu ciğerinizdeki hava yettiğince sürdürünüz. Sanki havayı pompalar gibi yapınız.
5- Yukarıdaki işlem sırasında bütün havayı üfleyiniz.
6- Yukarıdakilerin hepsini 3 defa tekrar ediniz.
E- Güçlü dur — başla soluk verişi (5 defa)
G- Yumuşak dur — başla soluk verişi (1 defa)
H- Güçlü soluma (3 defa)

21 günlük “Nefes geliştirme programı”nı başarıyla tamamlamış bulunuyorsunuz. Bundan sonra, bu 21 günlük programı kesintisiz uygulamaya devam edebilir veya bu alıştırmaların içinden seçme yaparak da çalışabilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, soluma alıştırmalarını günde bir defa yapmanız gerekir. İsteğe bağlı olarak daha fazla da yapılabilir. Birden fazla eksersizler için, sabah akşam uygulaması olabilir.
En iyi yöntem, soluk alma — verme çalışmalarının, Ney çalışmasından önce yapılmasıdır. Çalışmaların ayakta yapılması daha iyi sonuç verir. Fakat oturarak veya sırt üstü yatarak da yapabilirsiniz.
Bu alıştırmalara belli bir pratiklik kazandırdığınızda, bazılarını seçip Ney’le de yapabilirsiniz.
Not: Bu çalışmaları asla; tok ve çok aç karnına yapmayınız.

Kaynak : Ahmet KAYA (Ney metodu kitabı)
Koskoca Alemde Yalnız Bir Kulum!
Kullanıcı avatarı
neyhane
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
 
İleti: 1181
Kayıt: 28 Mar 2011, 20:57
Cinsiyet: Erkek
Yasadiginiz sehir: İstanbul-I (Avrupa)
Bulunduğu_ilçe: * Beylikdüzü İlçesi
Dogum_Tarihi: 06 Mar 1987

Re: Nefes Geliştirme Programı

İleti yuusuuf » 10 Nis 2013, 10:44

Teşekkürler.
yuusuuf
 
İleti: 4
Kayıt: 05 Nis 2013, 23:44
Cinsiyet: Erkek
Yasadiginiz sehir: İstanbul-I (Avrupa)
Bulunduğu_ilçe: * Zeytinburnu İlçesi
Dogum_Tarihi: 18 May 1997

Re: Nefes Geliştirme Programı

İleti hasanayrilmis » 17 Nis 2013, 10:59

Güzel ve faydalı bir metot paylaşım için teşekkürler...
Hasan AYRILMIŞ
Kullanıcı avatarı
hasanayrilmis
Rize Sorumlusu
Rize Sorumlusu
 
İleti: 119
Kayıt: 19 Nis 2011, 15:41
Cinsiyet: Erkek
Yasadiginiz sehir: Rize
Bulunduğu_ilçe: * Pazar İlçesi
Dogum_Tarihi: 15 Tem 1983


NEY metodu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir